Dato: 25. februar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Elisabeth Jerichau-Baumann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 Februar 1858

Kjære Fru Jerichau!

Siden jeg modtog Deres venlige Skrivelse med Indbydelse til imorgen Middag (Fredag) har jeg været i en Grad forkjølet at jeg ikke kunde tage nogen Bestemmelse, nu er det en Deel bedre, men en ny Forhindring stiller sig, een der vilde koste Barnetaarer at omstyrte; den lille Rigmor Stampe har jeg fra ifjor givet det Løfte at naar hun kom herind til Byen og man i Casino gav "Meer end Perler og Guld", skulde hun første Gang komme der med mig; nu er den lille Pige, (min Guddatter) netop i disse Dage herinde og skal bort igjen Søndag eller Mandag, men netop imorgen Fredag, har man ansat "Meer end Perler og Guld", er jeg altsaa rask nok til at gaae ud, maa jeg med hende i Casino,og det vil aldeles ikke passe sammen med Deres Spisetid; jeg glædede mig ogsaa til naar jeg nu første Gang kom til Dem, at læse mit nyeste større Eventyr, hvis Sceneri i Vildmosen oppe i Jylland og nede ved Nilen, vist vilde interessere Dem og Deres Mand; altsaa min bedste Tak for Indbydelsen imorgen, den jeg desværre ikke kan modtage.

hjerteligst

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Fru Jerichau

Adresse: Hr. Professor Jerichaus Atelier bag Slottet.

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm