Dato: 15. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Elisabeth Jerichau-Baumann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 Maj 1852

Kjære Fru Jerichau!

Bliver Veiret godt imorgen da reiser jeg med Dampskib til Lubeck, maaskee at De og Deres Mand gjør det samme, da sees vi. -

Her er tre Breve for Dem

eet til Digteren, den berømte Dickens, som De endelig maa sende ham, dersom De opgiver at gjøre hans Bekjendtskab, indeni Brevet ligger en engelsk Oversættelse til ham af een af mine Historier.

Brevet til Jerdan kan maaskee være Dem til Nytte han er Udgiver af den meget læste "Literary Gazette", glem ikke det.

Richard Bentley er min Boghandler og en meget velhavende og elskværdig Mand. - "Historierne" beder jeg Dem at bringe medfølgende Exemplar af, til Baron Hambro med tusinde Hilsener. Husk paa at Breve, selv aabne, kunne ikke haves i Kufferten men kun i Brevtaske. Lykkelig Reise!

hjerteligst

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Fru Jerichau i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm