Dato: 31. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Glorup den 31 Mai 1847

Kjære Fru Balling!

jeg maa dog sige Dem og Deres et lille Levvel, før jeg flyver afsted; imorgen den 1ste Juni tager jeg her fra Glorup over Odense og Arøsund til Kiel; muligviis er jeg allerede Torsdag aften i Hamborg og da iler jeg alt hvad jeg kan til Amsterdam og Haag. - ja, og saa kommer London.

De skal der høre fra mig! men hvorledes gaaer det nu med Touren til Roeskilde? Deres Moder var dog ikke med da der kjørtes i 40 Minutter?

Jeg har ret nydt den friske grønne Skov i dette Foraar! Den var saa jomfruelig frisk, saa yndig; og hele Grunden det deiligste Grønt med vilde Anemoer og Violer. -

Saavidt jeg husker begynder den første Juli et nyt Qvartal for Flyveposten, dersom, hvilket jeg dog ikke troer, da Manden veed jeg er borte, en Qvitering for det kommende Qvartal skulde sendes, da beder jeg Deres Moder vil tage sig deraf til vi sees. Jeg glemmer ikke Billedet til Broschen! - Hils nu Deres Moder og Søster, Frøken Sonne og Enhver som venlig erindrer sig Deres

meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Vil De sende E. Collin Deres Huus Nummer til mig.

[Udskrift:] Velædle Fru Balling født Næboe.

Laxegaden 2den Sal i Kjøbenhavn.

Den sidste Dør til Venstre ind mod Studenter-Foreningen.

Tekst fra: Solveig Brunholm