Dato: 6. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

88. Til Jonas Collin. - Neapel den 6 Marts 1841.

Endnu en Efterskrift til Faderen Collin.

Først i Dag siger Fleischer (vor Consul her) kan jeg faae mit Brev af­sted; altsaa endnu et Par Ord; Veiret de to sidste Dage har været saa stormfuldt at Søen slaaer op paa Molo, Regnen skyller ned, det giver slet ingen Lyst til en stor Sø-Reise, dog haaber jeg det raser ud til den I6de. Paa Malta hvor jeg maa vente paa de franske Skibe der gaae til Orienten, skal være aldeles saa dyrt, som i London, siger man; de Fleste raade mig til at søge Selskab til Grækenland, jeg veed intet, men stoler paa at Him­len arangerer det. Holst har, i det vi skulle skilles ad, ret været kjærlig og god [mod] mig; han taler med stor Hengivenhed om det collinske Huus! - Bring Drevsen min Hilsen og siig ham at jeg ved Hjemkomsten maa­skee kan snakke lidt bedre med om Politikken, end før, i det mindste om ”Grækernes Affairer'rdquo;. - Det var den 25 Februar nu nys, det sidste Jord­skjælvrystede Neapel; i Eftermiddag er Sneen pludselig smeltet paa Vesuv, det maa komme fra indre Varme, thi den ydre mærker man ikke. Det er godt Deres Kone ikke er her, hun vil holde Forelæsning for mig om hvor godt her var mod hjemme, og hun kunde have ret, men denne Vinter er ogsaa en neapolitansk Mærkværdighed. Lev vel! Lev vel!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter