Dato: 19. april 1833
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Hr. Andersen!

Hermed Stambogen med et Vers saadan, som det er, it. et Brev til min forrige Vert i Florents, Aristodemo Martini, hvis Addresse medfølger, et Brev til Theaterdigteren Filippo Berti, og et Kort til en engelsk Kjøbmand, John Thomson, der boer i Florents, og som viisde mig megen Artighed. I Rom behøver De næsten ingen Anbefalinger; det ene Bekjendtskab følger af det andet.

Nu lev vel, og kom frisk og tilfreds tilbage.

Deres

Christian Winther.

"Flyv over Rhinen til Paris

Ned til Neapels Paradis,

Og hør de hulde Toner,

Som bæve der i Aftnens Luft,

Og blandes med Orangens Duft.

Høit under Piniens Kroner.

Tilbed Natur og Kunst og Gud,

Men sluk ei Længslen ganske ud;

Den er en hellig Kjerte;

Den flammer evig underfuld.

I Elskovs Perle, Venskabs Guld, –

En trofast, venlig Smerte; –

Da, veed jeg, kommer Du engang.

Til Kuben her paa Sjællands Vang.

Med Rigdom for din smukke Sang, –

Med uforandret Hjerte.

Kjøbenhavn, 19 April 1833.

Christian Winther.

Tekst fra: H. C. Andersens Album