Dato: 12. december 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Theodor Schorn
Sprog: dansk.

Til Peter Theodor Schorn

Kjøbenh: den 12 Dec 1837

Høistærede!

De fik "paa et Par Dage" den tydske Oversættelse af Improvisatoren, nu er det er Par Uger siden, De vil altsaa ikke tage mig det ilde op at jeg beder Dem om at sende mig Bogen, som rimeligviis ligger glemt paa Deres Reol.

Det interesserer mig naturligvis at vide hvorledes det gaaer med Deres Oversættelse af "Kun en Spillemand", hver Dag har jeg ventet at høre lidet fra Dem. Dersom det ikke stod trykt i Bogen at en Oversættelse var i Arbeide, da vilde vist Een eller Anden være være ifærd med den, nu skeer det ikke, og jeg er derfor særdeles begjærlig efter at høre om Deres Virksomhed, skriv mig til derom i et lille Epistel, med den tydske Bog.

Har De hørt, den for mig behagelige Efterretning at i Begyndelsen [af] 1838 vil i Paris udkomme en fransk Oversættelse af Improvisatoren.

Lev vel!

venskabeligst

H. C. Andersen

ST

Hr. Schorn

i Kjøbenhavn afleveres i den reitselske Boglade

Tekst fra: H.C. Andersens Hus