Dato: 1. juni 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Kruse
Sprog: dansk.

Afskrift af brev befindende sig i Landsarkivet for Sjælland.

Kjøbenhavn den 1 Juni 1836.

Kjære Hr. Professor! Netop igaar fik jeg fra Campe 6 Exemplarer af Deres Oversættelse af Improvisatoren, jeg havde alt tidligere læst den, og takker Dem ret hjerteligt for hvor smukt og godt den er gjengivet. Jeg har ellers ikke i et eneste tydsk Blad seet den anmældt, i ingen Bog blot betegnet, som Forlags Artikkel. Det synes, som ikke engang Forlæggeren søger at gjøre den bekjendt. Den vil altsaa forsvinde i det store tydske Ocean. Gid O.T., som De jo nu oversætter, maa komme mere frem! Improvisatoren er alt udsolgt her i Danmark og der trykkes nu paa et nyt Oplag, i hvilket mit Portræt efter et Maleri af Professor Jensen, vil have en Plads. Improvisatoren har skaffet mig et Navn her hjemme derfor vilde jeg ogsaa gjerne have den erkjendt ude. Dog Böger have ogsaa en Skjæbne, man kan ikke forandre den. Campe var saa ærlig, selv at skrive mig, et Brev til, hvori stod at der var sendt Exemplarer til Tieck, Chamisso og Castelli. Da han ikke nævner Heine i Paris, formoder jeg at denne intet har faaet, hvorfor jeg med samme Landsmand Hr. Juveleer Moldenhauer fra Kjøbenhavn, som giver Dem dette Brev, har sendt Heine et Exemplar, seer De den gode Digter, da bring ham min venligste Hilsen, De veed at jeg tidligere havde bestemt et Exemplar for ham og med det skrevet et ordentligt Brev. Siig mig ved Leilighed hvad De siger om O.T. De solideste af vore Critikker sætter den, som Roman, høit voer Improvisatoren. Et nyt Stykke af mig: Spanierne i Odense har gjort Lykke paa Theatret. Herz har skrevet et Lystspil: Sparekassen. Dorf oversat en Vaudeville: Det korteste Straa. Ingemann har givet et episk Digt: Margrethe, og Hanck en Roman: Guldmageren. Hils alle Landsmænd og send mig med én af dem Brev.

Venskabeligst H. C. Andersen.

Udskrift: Noveldigteren Professor L. Kruse à Paris. Ved Godhed.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus