Dato: Marts 1863
Fra: Bjørnstjerne Bjørnson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grand Hôtel Bergère, 32-34 rue Bergère, Paris [primo mars 1863].

Kjere Andersen!

Jeg har søgt Dem, men forgjæves. Hr. Pianist Tellefsen fra Norge (bosat i Paris siden 12-14 Aar), Elev af Chopin og hans Arving af Elever og Forbindelser, tillige hans executor testamenti, - ønsker at gjøre Deres Bekjendtskab.

Jeg foreslog ham at ville bringe Dem derhen, og han sagde, at Vejen derud var lang, - om Andersen saa vilde gjøre ham den Ære at spise Middag hos ham paa Søndag Kl. 6 - sammen med mig og Bøe (den norske Maler).

Det er rigtignok at begynde paa Midten, sagde han, men han vilde selv aflægge en Visit her forinden forat bringe Alting i Orden, hvad Konvenientsen angaar. Men jeg maatte allerede nu afgive Invitationen, da han frygtede De var meget optaget.

Han er en elskværdig, solid Mand (en god Ven af Jenny Lind, som sang paa hans sidste Koncert i London). Han er gift med en norsk Dame, som med stort Talent uddanner sig for Sang. De ville gjøre Musik for Dem og paa alle mulige Maader belønne Dem for den Ære, som De vilde gjøre dem ved at komme - og jeg vil ogsaa blive Dem meget forbunden, hvis De vil antage min Invitation for fyldestgjørende istedetfor et vidtløftigt Ceremoniel.

Hvis Collin vil være med, er han inviteret gjennem mig; men han har jo sine Særheder, den Egensindige, derfor maa jeg faa vide, om han vil følge. Svar mig snarest muligt! Indlagt er Tellefsens Adresse.

Kommer De, saa tag et Par Eventyr med! Jeg længes ganske rasende efter at høre Dem læse, og naar nu Tellefsen har spillet Dem rigtig i Humør, saa læser De, - ikke sandt? Valdemar Daae og hans Døttre - ja, den! Og saa en morsom! Aa, vær god, snild, sød, og send mig et pent Svar!

Deres hengivne Bjørnson.

Tekst fra: Bjørnstjerne Bjørnson breve til/fra H.C. Andersen (1)