Dato: August 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Petra Høegh-Guldberg
Sprog: dansk.

August 1826. [sammensat af lutter Comedietitler]

Jeg er ret i De onde Luner, ja her er Hjerte og Hoved i Strid, og det af lutter Falsk Undseelse, da jeg ei veed om jeg som Den fattige Poet tør skrive Vennens Datter nogle Linier til; dog Dristigt vovet halvt er vundet! - jeg skriver. Ak, jeg lever her som Eremiten pea Formentera og kan derfor nok see ud som Skumleren; min eneste Glæde er Tanken om Besøget jeg haaber at gjøre Dem til Sommeren; thi hvad Fornøielse angaaer her saa har jeg kun Privattheatret, og der seer man kun Armod og Høimodighed, Enken og Ridehesten og andre af samme Art. Er jeg færdig med mine Studeringer og kan kaldes Den godmodige Student, maaskee jeg da og naaer Navnet Digteren. Das Leben ein Traum siger Castelli, og han er Manden af 0rd; thi rask glider Tiden og jeg er ved Maalet.

Fra Vennerne i Hovedstaden kan jeg hilse Dem, Chr. WULFF er nu blandt Søofficererne. Ida er venlig og godmodig som en Preciosa, Jette vittig og munter som Den lille Ziguenerinde; ak nu seer De i denne Tid Tryllefløiten (thi De veed vel dette spilledes Den 28de Januar), men vi Stakler see Intet. Dog: Enden god Alting godt, det kan jo komme endnu.

Men jeg vilde kun skrive To 0rd, og saa løber Munden, paa mig som paa Gert Westphaler eller Sladdersøsteren. Alligevel er dog hele Brevet kun Megen Larm om Ingenting, og jeg vil derfor slutte. Imorgen er det jo Fastelavnsmandag, saa spiller de i Kjøbenhavn Jeppe paa Bjerget.

Jeg er stedse her i denne Verden enten en af dens bedrøvede eller en af dens

Lystige Passagerer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter