Dato: 1830
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Deres sørgende Billed, kjere, gode Andersen omsvæver mig bestandig,jeg kunde neppe tale med de Mennesker iaftes saa bekymret var jeg - Jeg maae sige Dem en venlig god Morgen! og ønske Dem, med al en kjerlig Moders Inderlighed, at De før Solen gaaer ned havde Vished - Hvordan det end falder ud, saa hold tryg ved den faderlige Haand der saa forunderlig, som De selv siger, har ledet Dem hidtil og husk: Lidelser skal der til for at luttre og hærde os her i Livet - Dog beder jeg til Gud, tag denne Kalk fra hans Læber den er ham for bitter! o Gud bønhør, bønhør mit beklemte sorgfulde lfjerte og giv ham Fred i hans herlige Sjel!

Beed ogsaa sønlig fromt og vær hengiven! opfyldes vort Ønske ikke o saa er det bestemt til Deres Vel - hav dette for Øie og lad det give Dem den Kraft der tilkommer den udmærkede Mand, hvis Digte ei alene skulle gaae over til Efterverdenen men hvis Liv ogsaa skal staae som et lysende Exempel for Tusinde.

Kan De ikke bedre tilbringe disse ængstlige Øieblikke, saa kom til mig, De veed ingen i Verden kan inderlige dele Deres Sorg end Deres

bekymrede Signe L.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter