Dato: 1. juni 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 1 Juni 1870

Kjære Ven!

Udenfor Regn og Kulde, i Hjertet Foraar og Varme, det er det ene Rigtige og det haaber jeg er Tilfældet med Dem. Cabiro har givet en meget morsom Foraarsreise i Dagbladets Feuilleton idag, læs den. Tak for Brevet, der dufter af Skov og Hav, af Digternatur og Venskab. Igaar og idag har det regnet, nu kommer Sommervarme og Grøde og Sindsoplivelse. Min Kone har skrantet de sidste 8 Dage, igaar var hun bedre. Børnene ere raske og muntre, Marie taler norsk efter Frøken Erika Lie, som boe hos os og spiller 4 hændigt med Mutter og Fernanda. Vi have Musik, som De seer. Vi talte meget om Dem igaar Aftes, da Griegs Sange til Deres Ord bleve foredragne. Altsaa reiser De ikke til Ems, Noget jeg halvt om halvt troede. "Rolighed" skal blive prægtigt efter hvad man siger mig. Nu er Saisonen forbi, Folk ere paa Landet og Wienawski spiller for tomme Bænke. /

De synes vel godt om vort nye Ministerium? Nu kommer De til Ministersæde , naar De besøger Holsteinborg, dog er Grevinden heri Byen, idetmindste var hun her under Krisen. Bergsø reiser til Rom med Strodtmans, en hamborgsk Forlægger, der har kjøbt en ny Roman han arbejder paa af ham. Den hedder Nemesis, en Cyklus af "Fortællinger à la Piazza del popolo. Høedt har jeg ikke seet i lang Tid. Blochs ei heller. Udstillingen er sluttet og min Munk er vendt tilbage til Cellen paa Kongens Nytorv, han kommer vist i Illustreret Tidende. Emil Bloch er blev Inspecteur paa Galleriet a ce qu'on dit. Han passer vist godt dertil. De har ikke spurgt Kukkeren rigtigt og De skulde have svaret den: "Seh zum Kukker", den er en upaalidelig Spaamand. Paa søndag feire vi Alle Grundlovsfest paa Eremitagen, jeg bliver nødig borte fra denne Fest og tager hele min Huusstand med mig. Imorgen skal jeg til et Festmaaltid, der gives til Ære for General Christensen. Det skal være paa Klampenborg, der træffer jeg Rasløff, som jeg skal hilse fra Dem. Datteren / er i Dresden. Man siger bestemt, at Keiserinden af Frankrig kommer hertil for at see paa Prindsesse Thyra til Sønnen, hun bliver vist godt modtaget her. Kong Carl er reist igaar Jeg sender Dem 1000 Hilsener fra hele Familien. Kjæresten ikke at glemme, hun taler ofte om Dem. De vide først ieftermiddag, at jeg har Brev fra Dem, da jeg først tager ud Kl. 6. Dog veed jeg iforveien, at jeg bereder dem en Glæde med Deres Brev. Lev nu vel! og skriv snart til

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 522-24)