Dato: 23. maj 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 23 Mai 1870

Kjære Ven

Tak for Deres foraarsfriske Brev, som jeg straks besvarer, skjøndt jeg fik det i Byen og Familien endnu ikke har læst det. Min Kone har det G.v.l. godt paa Landet og haaber jeg, at denne Sommer skal styrke hendes nerver og gjøre hende sund og frisk igjen. Vi savnede Dem meget igaar, vi havde Besøg af Fru Bille, Manden var i Hellebæk, samt af Hr og Fru Grieg, som talede meget om Dem og som sang henrivende for os. Vi tilbragte en meget behagelig Dag, om Aftenen kom Magnus og Consul Mørck. Marie er yndig herude, hun tripper omkring, spadserer og befinder sig meget vel. Endnu have vi ingen Ministre, Estrup vil ikke modtage Posten og Ingen veed Noget om hvem der skal danne det nye Ministerium. Min Kone traf forleden General Christensen hos Billes og syntes meget godt om ham. Endnu har jeg ikke læst det Stykke om Caroline Mathilde men skal indhente det Forsømte. Grieg takkede for det tilsendte Digt. /

Mine Drenge have det godt, dog lader Robert til at have lagt Komedieskriveriet paa Hylden og lægge ham mere Vind paa Harmoniet. Anna og Fernanda spiller flittigt og ere arbeidsomme som i Byen. Det var Fernandas Fødselsdag d 20 Mai og ventede der Gotter og en Mappe fra Mamma Den toges strax i Brug til Breve, der under vore Papirer i med hendes Navn. Fra Melchiors var der Telegram fra Marseille, siden har jeg Intet hørt, Deres Hilsen skal jeg besørge. Imorgen reiser Suhr med sin Datter Sophie til Ems for at bruge Badene. De træffe vist Melchiors der og sender jeg Hilsener med ogsaa fra Dem. Vi have haft deiligt Sommerveir, dog begynde det at blive koldere.

Tag tiltakke med disse Linier, jeg tænker, at Damerne skrive til Dem, naar de have læst Deres Brev. Skriv snart til Deres hengivne

Martin R. Henriques /

Jeg har hverken hørt eller set Wieniawski som skal spille deiligt, dog er det for varmt og seent paa Aaret til den slags Fornøielse. Frøken Erika Lie skal boe hos os paa Landet og komme til os idag eller imorgen. Hartmanns ere i Byen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 519-21)