Dato: 24. juni 1868
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag Morgen [formentlig 24.6.1868 jvf. omtale af MGMs fødselsdagsfest 22.6.]

Kjære Ven!

I Haab om, at De har modtaget mit Brev i Paris, beklager jeg ikke at have hørt direkte fra Dem saa længe, hvorimod jeg gjennem Melchiors og Watt har hørt jevnlig om Dem og Deres beklagelige Fald. Jeg haaber, at De er aldeles rask, naar dette Brev naaer Dem og min Kone og jeg glæde os til snart at see Dem her, da vi begynde snarligen at længes efter Dem. Vi have tilbragt en skjøn Tid paa Landet, kun trænge vi til Regn, da det ellers seer sørgeligt ud for Landet. Min Kone befinde sig vel paa Landet og ved Badene og seer fortræffelig ud, hun hilser Dem 1000 Gange. Børnene trives godt, og Deres Forlovede er saa nydelig at De kan skatte Dem lykkelig over, at hun modstaaer sine mange Friere for at blive Dem trofast. Om Festen hos Melchiors har De nok hørt, De blev mindet baade paa Vers og i Prosa. I Figaro har der staaet 2 fortræffelige Artikler om Bjørnstjerne Bjørson og Clemens Petersen, samt et smukt Digt om Dem. Vi har jevnlig Besøg hos os, Fru Suhr og Datter talte meget om Dem. Rothe og Treschouws boe ligeover for os og besøge os jevnlig. Vi tænke saa ofte paa Dem og beklage saa ofte Deres Uheld, at Tiden for Deres Fraværelse synes os saa lang. Kom snart hjem og glæd os med Deres Selskab. Modtag en særlig Hilsen fra hver en af Familien, navnlig bad min Kone om en hjertelig Hilsen til Dem. Magnus sende ogsaa Hilsen. Prices boe i Hellebek. Høedt har jeg ikke seet i Sommer han færdes hos Japaneserne i Alhambra; Lev nu vel og kom snart til Kræfter samt derefter til Kjøbenhavn, hvor vi Alle længes efter Dem, dog ingen mere end Therese og

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 461-63)