Dato: 18. november 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhvn d 18 Nov. 1867.


Kjære Hr Etatsraad!

En ulykkelig Stjerne har hvilet over mine Forsøg paa at træffe Dem, og nu maa jeg ved min Afreise skriftlig meddele Dem, hvad jeg endnu havde at sige. Vi toge ubegribelig feil af Maanederne, da vi aftalte Dagene - vi saae paa October pro November - og det er nu meldt mig fra Odense, at man hellere seer Deres Komme imøde i de første Dage af December, netop som De selv havde først paatænkt, end i November. Altsaa vilde jeg helst bede Dem vende tilbage til Deres første Tanke og begynde Besøget i Bispegaarden f. E. 2 Dec. I Henhold hertil beder jeg i ethvert Tilfælde kun om den mig lovede Underretning 8 Dage forud. Deres hengivne


C. T. Engelstoft


S. T.

Hr. Etatsraad Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus