Dato: 19. oktober 1822
Fra: Dir. f. Univ. og de lærde Skoler   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Efter Hr. Etatraadens Andragende i Skrivelse af 17de d.M. har Directionen bevilget, at den i Deres Skrivelse anmeldte Andersen maa nyde fri Underviisning i Slagelse lærde Skole.

Dette, hvorom man under Dags Datum har tilskrevet Rector Meisling, meldes herved Hr. Etatsraaden til behagelig Underretning.

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 19de October 1822

Malling Rothe Engelstoft Mynster

[udskrift:]

Til Hr. Etatsraad Collin

Ridder af Dannebrogen.

/J.C. Kall

Tekst fra: Ejnar Askgaard