Dato: 29. juni 1822
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

At Directionen ved denne Maaneds Udgang har entlediget Dem fra Theatrets Tieneste, undlader den ikke herved at melde Dem.

Directionen for de Kongelige Skuespil, den 29de Junii 1822

F. Holstein K: L. Rahbek G. H. Olsen Collin

Tekst fra: Ejnar Askgaard