Dato: 31. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 31 Dec: 1872.

Deres Naade

modtager vistnok i dette Øieblik, ved Fru Melchior, Bog og Brev til Hendes Majestæt Dronningen, jeg afleverede samme i en saadan Hast, at jeg nu ikke ret veed om jeg bad Deres Naade være saa venlig og god at leese Brevet først, og at kun det er lagt i Konvoluten.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus