Dato: 11. januar 1831
Fra: Johan Hendrik Hegerman-Lindencrone   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Med største Skjønsomhed takker jeg Dem for Deres venskabelige Opmærksomhed, at forære mig paa Aarets første Dag, Deres seneste Arbeider som Digter. Det har været mig og min Omgivelse en sand Nydelse at læse Deres Samling af Phantasier og Skizzer, som vidne om Deres stigende Talent paa Digterbanen. - De modtage fremdeles mine bedste Ønsker for Deres Velgaaende, og Forsikringer om den Forbindtlighed med hvilken jeg henlever.

Deres ærbødige Hegermann-Lindencrone. Kjøbenhavn den 11te Januar 1831. Til S. T. Herr H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus