Dato: 7. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Joseph Durham
Sprog: engelsk.

Copenhagen July 12 1848

Dear Sir,

and Friend!

I arrived here the day before yesterday from Funen where I have been staying for several weeks, and very near the seat of war, on my arrival I found both cases, with Jenny Lind's and my own bust, which one of our sculptors has unpacked for me, they came perfectly safe and have pleased all my friends to see. I press your hand in most grateful acknowledgement!

The exhibition of works of art is now closed for the season here; the peoples' minds have not been much directed that way, but next Spring both your works of art will appear in the exhibition.

/ I write only these few words to day, as poor thanks, I will however soon take the permission to send you my new novel in English, which will be published by Mr Bentley - and before that time you shall have a longer letter from me.

All the Danish artists in Rome will each give a work of art, for the benefit of the widows and children of Danish soldiers that have fallen in battle, the well known sculptor Jerichau, has written to me about it, they think of having an exhibition of their work and sort of lottery in London, towards which I have already take some steps, you shall however soon hear further about it; meantime be pleased to give my best respects to our dear Friend Mr. Jerdan, and accept the same from yours sincerly Friend

Hans Christian Andersen

My compliment to Mr Ainsworth!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Til Billedhuggeren Durham

I forgaars kom jeg hjem fra et Ophold paa flere Uger i Fyen, hvor jeg har været Krigsskuepladsen ganske nær, ved min Ankomst finder jeg begge Kasserne med Jenny Linds og min Buste, een af vore Billedhuggere har pakket mig dem ud, de ere vel conserverede og glæder alle mine Venner at see! Tak og atter Tak, kjæreste Ven! jeg trykker paa det taknemligste Deres Haand. - Iaar er nu Udstilling af Kunstsager forbi i Kjøbenhavn og Tanken hos Folk er ikke derfor, men næste Foraar komme begge Deres Kunstværker paa Udstilling. Jeg skriver kun disse Par Ord i Dag, en fattig ak, snart skal jeg tillade mig at sende Dem paa engelsk min nyeste Roman som udkommer hos Bentley , men før den Tid skal de faae et længere Brev. Alle danske Kunstnere i Rom, ville hver give et Kunstværk til Indtægt for de danske Faldnes Efterladte den bekjendte Billedhugger Jerichau har skrevet til mig derom - / de tænke at sende en Udstilling deraf og Bortlodning i London,hjeg har alt gjort nogle Skridt desangaaede, de skal senere høre derom. Hils den kjære Jerdan.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 690)