Dato: 5. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Emma Hartmann, g. Wedel
Sprog: dansk.

Kjære Fru Hartmann!

Gjerne havde jeg selv bragt Bogen i Dag, det var min Bestemmelse, men mange Besøg og en Deel at ordne til Reisen paa Søndag forhindrer mig fra at komme. Den kjære Ven, Hartmann veed Beskjed om de medfølgende Noder, Det er Musik af Frøken Heinke; han har lovet mig, ved Leilighed, at sige sin Mening herom.

Hils ham og vær selv hjerteligt hilset fra Udlandet skal I høre fra mig.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus