Dato: 16. september 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Andrew Hamilton
Sprog: dansk.

Vinteren tilbringer jeg i Tydskland, jeg haaber da, at vi mødes.

Bring Deres Frue min hjertelige, ærbødige Hilsen. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Min Adresse er til Conferensraad Collin i Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus