Dato: 25. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Fru Næbo

Laxegaden Kjøbenhavn

[ 25 november 1848]

Kjære Fru Næboe!

Længe har jeg lovet Etatsråd Kochs at jeg vilde læse min nye Roman for dem, første Deel skulde læses i denne Uge, men der er dels fra Kochs, dels fra min Side kommet noget i Veien, saa at den eneste Dag vi have er i Dag; imorgen reiser Koch med Kongen til Frederiksborg; jeg har altsaa maatte love at læse i Dag efter Bordet, og har saaledes, da De gjerne vilde have at jeg og De som have Læsning skulde spise sammen, ikke den Glæde at komme i Laxegaden; mine hjerteligste Hilsener til Døttrene. Een af Dagene skal jeg komme ind og oprette i Læsning hvad der hos Dem forsømmes i Dag.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus