Dato: 1. september 1826
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. [ca. 1. September 1826?]

Jeg har før sagt Dem, kiære Andersen, at De ikke maa blive urolig fordi mine Svar paa Deres Breve, ikke indløbe saa snart, som De ønsker og venter det; saaledes i Henseende til det Forslag, De for noget siden giorde mig, og som man ikke maa tage nogen overilet Beslutning om.

Det, hvorom De skriver mig til i Dag, anseer jeg for en Bagatel, som det ej er værd at tage sig nær, hvormange meener De, der lægge Mærke til det? og hvor snart er det ikke glemt? Tænk De aldrig derpaa, men pas trolig Deres Skolebøger. Med Deres sidste Charakterer var jeg meget fornøiet.

Lev nu vel og forjag alle de utidige Griller med Skole-Arbeide.

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus