Dato: 31. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette (tante Jette) Melchior
Sprog: dansk.

Nizza 31 December 1869.

Kjære Frøken J. Melchior!

Tak for det gamle Aar, Sundhed og alt Godt i det nye Aar. Maa jeg her sende Dem Billedet af det Huus jeg boer i paa første Sal, tæt op til den lavere Sidebygning. I Taarnet De seer ligge paaa Husets Terrasse har Meyerbeer componeret en Deel af sin Opera "Africanerinden".

Giv dette lille Blad Plads i Deres Album. Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad