Dato: 14. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Amsterdam den 14 Februar 1866.

Kjære Fru Ingemann!

Den 31 Januar forlod jeg Hjemmet; Veien lagde jeg over Fyen og overnattede den første Nat i Kolding og nu gik det snart, fra Haderslev, paa Jernbane til Altona. Det var en egen veemodig, nedstemmende Følelse jeg fornam ved at flyve gjennem Hertugdømmerne, see preusiske og østeriske Soldater. Paa Banegaarden i Altona, hvor jeg kom om Aftenen, saae jeg en tydsktalende Herre med en / lille Pige; han sagde til Barnet, "det er Andersen, der har givet dig Eventyrene, ræk ham Haanden!" Hun gav mig den, det var den første venlige Hilsen ude. I Celle besøgte jeg Caroline Mathildes Grav og saae paa Slottet et smukt Portræt af hende, forskjelligt fra det vi kjende hjemme, men meget liigt Kong Frederik den Sjette. Over Hanover kom jeg ind i Holland i den mørke Aften; Regnen skyllede ned, Alt stod i Vand, Stormen hylede og alle Løgter og Landterner blæste ud, saa at jeg sad i bælgmørke, det var ganske uhyggeligt! I Utrecht besøgte jeg van Nievenhuis, der har oversat paa / Hollandsk mine Skrifter; jeg saae i hans Stue Ingemanns Portræt og flere Prospecter fra Sorø; vi talte om ham og Dem, kjære Fru Ingemann. Nu er jeg i Amsterdam i Besøg hos en dansk Mand Brandt; (han boer og har Adressen: Mynher A. L. Brandt. 507. Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam[)]. Jeg bliver her sikkert 14 Dage. I gaar besøgte vi den zoologiske Have hvor Niilhestene, han og hun, for 14 Dage siden have faaet en Unge, den var større end en Kalv og havde dvaske, skælende Øine. Hele Februar og en Deel af Marts, bliver jeg i Holland. Hils Wilsters, Harder og Deres egen Sophie. Jeg veed at de Alle venligt tænke paa mig. Gud glæde og velsigne Dem. Hjerteligst

H.C. Andersen. /

[udskrift:] Til Fru Konferentsraadinde Ingemann født Mandis i Sorø (fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 292, billed 6799-6802)