Dato: 25. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Ludvig Liebenberg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 October 1857

Kjære Hr. Liebenberg!

Nu har jeg gjennemlæst den lille Fortælling "Børnene paa de vogesiske Bjerge", og jeg maa ærligt sige at den ikke har ret tiltalt mig, jeg kan ikke ud af mit Hjerte sige at jeg har været glad ved den. Forfatteren viser stor Evne til at fremstille malende, men det hele er ikke godt indledet, og han kjender ikke Børn; Skildringen, navnlig af Georg, der dog er Hovedfiguren, forekommer mig usand, ikke i sine Handlinger men i Ordene.

Det er mig høist ubehageligt at Bogen selv har stillet mig paa det kritiske Standpunkt der gjør mig det alt for vanskeligt efter min Natur at skrive nogen Indledning, men at De ønsker det, er jo en ide af Forlæggeren og ikke af Dem, viis mig derfor det Venskab at jeg faaer en anden Leilighed til at godtgjøre hvor hengiven jeg er Dem.

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen