Dato: 13. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.
p>[efter 13.11. 1873]

Kjære Jonas!

Dersom Du, og ikke din Fader, tager Dig af Sagen, beed da Hr Etatsraad Suhr, at Rettelsen kommer ordlydende, som jeg har skrevet den paa vedlagte Blad, og kommer i Berlings Tidende naar der næste Gang angives de nye Bidrag til Monumentet.

Din

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 9)