Dato: 21. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs den 21 Juni 1870

Kjære Fru Johanna Melchior! Af et Brev jeg iaftes modtog fra Deres Moder seer jeg at De er [i] Schwalbach, altsaa kun nogle Timer fra Ems, og jeg kan da vide, at De jævnlig mødes med Forældre og Søstre. De vil derfor af Deres Moder modtage denne lille Brev-Hilsen fra mig, det er altid bedst at have Sort paa Hvidt for at man er i Vennernes Tanke. Forleden skrev jeg til Deres Onkel Hr Moses Melchior for ved ham at erfare om De var afreist, det jeg antog maatte være Tilfældet. Længe hørte jeg ikke fra Deres Fru Moder, der laae ligesom et heelt Taageslør mellem mig og den melchiorske Familie. Jeg har i en fjorten Dage ikke været vel, jeg har lidt af "Zona", men nu blegner den hen og Smerterne ere borte. Meget længes jeg efter Deres Forældre og om ikke længe, vil Gud, samles vi, da kommer ogsaa De og Deres Mand tilbage, og der vil blive fornøieligt paa det nye "Rolighed", gid det omslutte ligesaa megen Lykke, som der var paa det gamle. - Nyt har jeg ikke at meddele Dem, De faaer det vel ogsaa postfuldt fra Slægtninger og Veninder i Kjøbenhavn. Jeg lever stille paa Basnæs, og fløtter i næste Uge til Holsteinborg og derfra een af de allerførste Dage til Kjøbenhavn. Efter Opholdet paa "Rolighed" besøger jeg Frijsenborg og saa kunne vi igjen tage fat paa Vinteren, see de hvide Bier sværme, pynte Juletræ og igjen glæde os til Foraaret som kommer for igjen at flyve hen. - Seer De i Schwalbach Venner af min Musa saa bring ogsaa disse en Hilsen fra Deres hjerteligt hengivne, ærbødige

H. C. Andersen Til Fru Johanna Melchior i Schwalbach.

Tekst fra: Niels Oxenvad