Dato: 17. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 April 1875

Kjære fortræffelige Ven som jeg skylder saa meget! Siden De i Dag gik fra mig har jeg søgt og atter søgt efter det amerikanske Brev og endeligt fundet det. Vil De nu være saa venlig at tilføie Mandens Navn, ligesom ogsaa skrive Adressen fuldstændigt uden paa. Jeg beder Dem at det ikke sendes paa Posthuset, men derimod det Hele engang i Dag, sendes hjem til mig selv ; De bliver jo ikke vreed for al den Plage jeg forvolder Dem?

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen [udskrift:]

Velbaarne Hr Grosserer Moritz Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad