Dato: 9. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 April 1875.

Kjære fortræffelige Ven! Igaar talte jeg til Dem om et Telegram fra Holland; jeg forstaaer ikke Selskabets Navn, eller Stedet hvorhen jeg kan sende min Tak-Skrivelse. Der boede for nogle Aar siden en Hr Nieuvenhuysen i Utrecht, han oversatte mine Romaner og Eventyr. Kan det være ham? Telegramet er udgaaet fra Haag. Maaskee kan jeg sende mit Svar gjennem Hr van Verden, var det ikke Navnet paa Deres Slægtning i Utrecht? Maa jeg snart erholde Beskeed og Telegrammet tilbage.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad