Dato: 19. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Gustav Adolf Amberger
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den April 1875

Kjære trofaste Ven

Det har uendeligt glædet mig at see mig i saa venlig Erindring hos Dem. De har tænkt paa min 70 aarige Fødselsdag, beriget mig med en deilig Portræt Photografi af eet af Deres Billeder, der er i det saa meget Stemning og Gjengivelse af det poetiske Naturen. Tak derfor! - I de sidste tre Vintre har jeg været særdeles lidende, lidt af Smerte i leveren og Rheumatisme; denne strænge Vinter har især kuet mig og i hvor storartet og riig paa Velsignelse min Festdag den anden April har været følte jeg paa den dag hele Sygdommens Tryk. Fra alle Egne i Danmark, ligesom ogsaa fra mange kjære Venner i Tydskland, Holland, Sverrig og Norge / har jeg modtaget Tegn paa Deeltagelse. Der er en heel Skare jeg nødvendigviis maa skrive til, men det er mig besværligt i min Sygdom, De kjære Ven er Een af dem jeg først sender Brev. Lever jeg og bliver rask igjen skal De erholde en længere og fyldigere Skrivelse. Deres inderlig hengivne.

[uden underskrift]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 25-26)