Dato: 31. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 31 December 1874

Kjære Frøken Ørsted!

Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Fru Moder, med Tak for alt Godt i det gamle Aar og de bedste Ønsker i det nye Aar som nu ruller op. De er endnu skrantende veed jeg, mig gaaer det ikke bedre. I hele to Maaneder har jeg ikke vovet at forsøge paa at gaaae, omend nok saa lille Vandring, ud i det Fri. Vinteren knuger mig, men / ogsaa den farer vel hen og da staaer mit Haab om Velbefindende til Foraaret. Det bedste for os skeer veed jeg.

Hils nu kjærligt Deres Moder, Søskendeog alle Kjære.

Hjerteligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 401, billed 7078-79)