Dato: 18. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Dec 1874

Kjære Ven!

Her sender jeg dig Slutnings-Bindet af mine samlede illustrerede Eventyr og Historier. Du kjender vistnok de fleste, men læs de "Bemærkninger", som jeg har føiet til om hvert Eventyrs Frøkorn. Det vil glæde mig at høre, om dette Givne har tiltalt Dig. Med mit gode Befindende gaaer det kun langsomt frem, men slipper jeg over Vinteren, bliver det vel Bedre.

Din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 23)