Dato: 11. oktober 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bregentved d: 11te Oktober 1874.

Kjære hr. Conferentsraad! -

Særdeles mange Tak, kjære Hr.Conferentsraad for Deres Brev: Det glæder mig meget, at De dog har det ret godt; Vejret er jo nu ogsaa dejligt, saa De kan komme daglig ud i Luften. Jeg hørte forleden Dag inde fra Byen, at De gaaer paa Gaden saa let og rask, at man ikke skulde falde paa, at De saa længe har været syg. -

Jeg læste igaar i Dagbladet med meget stor Fornøjelse Deres Brev[Brev] til Amerika. - Det var et udmærket smukt skrevet Brev, som absolut maatte gjøre et særdeles godt Indtryk, som jeg da ogsaa saa, det har gjort i Amerika. - Jeg kan saa godt forstaa, at det maa være Dem ubehageligt saaledes at modtage Penge fra Enkelte, men paa den anden Side, kan det jo dog ikke Andet end glæde Dem, da det viser, hvormeget Kjærlighed, De har vundet hinsides det store Atlanterhav.

Greven og Grevinden have i de sidste Dage opholdt sig i Kjøbenhavn. De har maaske seet dem eller hørt fra dem?. De unge Grever vendte i Tirsdags hjem fra deres Rejse. - Imorgen Aften vente vi dem Alle herud, da her skal være stor Klapjagt fra Onsdag til Lørdag. - Men Greven skal vist snart, igjen ind til Rigsdagen. - Gud veed hvilke Komedier det høje Folkething iaar vil opføre? -

I Søndags Morges rejste jeg herfra til Odense, da det i Mandags var Webers Forældres Sølvbryllup. - Jeg bragte Weber Deres Hilsen i mit Brev, og han bad mig igjen hilse Dem meget. - Jeg havde det rigtig rart; det var en smuk Fest. Men mit Ophold var kun kort; - allerede Tirsdag Middag var jeg her tilbage.

Iaften aabnes altsaa det nye Theater med en Prøveforstilling. Troer de ikke, at De kan komme derhen til den første egentlige Forestilling, hvortil De naturligvis bliver indbudt?

De skulde da i hvert Tilfælde derhen at høre "Liden Kirsten" paa den nye Scene.

Herude paa Bregentved er intet Nyt. - Skovene ere endnu smukke, men de begynde dog i de sidste Dage at falme betydeligt og faa en Mængde gule og brune Blade, hvad de hidtil ikke have haft. -

- Jeg havcle tænkt snart at komme til Byen, men nu bliver det neppe foreløbig, da jeg har gjort den Tur til Odense. -

Hemming, Christian og Erik hilse Conferentsraaden mange Gange. Jeg beder Dem hilse Frkk. Ballin og Fru Koppel. - Til Slutning modtage De selv de hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne

Erik Oksen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen