Dato: 23. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 Sept 1874

Kjære Fru Melchior! Igaar modtog jeg Brev fra Fru Lund i Paris, jeg sender Dem hendes Skrivelse og De vil see at hun og hendes Mand nu allerede ere paa Veien over Turin til Florenz og at hun ikke ønsker sin Regnkappe sendt. - Siden jeg tog ind til Byen har Veiret jo været glimrende, igaar var det aldeles Sommer, gid at de smukke Dage havde været lagt ind under mit kjære Ophold paa "Rolighed". Jeg har imidlertid bevæget mig en Deel. Iforgaars gik jeg til Fru Koch, igaar besøgte jeg tilfods Fru Ørsted, men jeg føler mig usigelig træt derved. Endnu engang Tak for al Deres mageløse Godhed med mig den lange Tid De iaar forundte mig et Hjem! hils kjærligt Deres Mand og hver af Børnene især.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad