Dato: 18. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed"

18 Sept 1874.

Kjære Fru Melchior! Vil De mellem Folkene herude, som har været mig til Tjeneste, uddele paa retteste Maade indlagte 20 Rdlr og udtale min hjertelige Tak.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad