Dato: August 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
[Begyndelsen af brevet mangler]

[ ...] afbrudt Jernbaneforbindelsen benyttede vi Tiden og toge til Schaffhausen og vare meget glade over at se Vandfaldet. - Over Lindau fortsatte vi om Natten Rejsen og kom om Morgenen efter en anstrængt Rejse til München. -

Vi gik strax til det nye Pinakothek, som netop var aabent om Formiddagen og vare meget glade over malerierne, særligt Kaulbachs dejlige "Jerusalems Ødelæggelse". Om Eftermiddagen gik Weber og jeg til Fru Kaulbach. - Vi traf hende og Datteren hjemme og spadserede med dem i deres smukke lille Have. - De modtoge os overordentlig venligt og bleve særdeles glade over Conferentsraadens Hilsen. Fru Kaulbach er en rigtig yndig Kone, og vi bleve meget indtagne i hende. - Vi talte en halv Times Tid med dem og fortalte om Conferentsraaden og besvarede deres mange Spørgsmaal om Dem. - De bleve overordentligt glade ved at høre af mig, hvor godt Conferentsraaden havde det paa Bregentved. - Ja de har i dem trofaste Venner og begejstrede Beundrere; - det kunde tydeligt mærkes .

Da vi vilde gaa fulgte Fru Kaulbach med os og sagde da, at hun vilde indføre os "in das Heiligthum des Hauses". Vi fulgte med og bleve førte ind i Kaulbachs Arbeids- og Dødsværelse. - Og i Sandhed vi følte os tilmode som i et "Hejligthum". Alt laa urørt som Kaulbach havde forladt det lige indtil den Bog, hvori han sidst havde læst, med Guldbrillerne ovenpaa, Væggene vare behængte med Laurbærkrandse ovenpaa Malerier og Tegninger af Kaulbach. -

Paa Bordet ved Sengen stod en Vase med Roser, som vare plukkede samme Dag paa Kaulbachs Grav. Fru Kaulbach tog Roserne og delte dem imellem os til en Erindring om Besøget i Kaulbachs Hjem. - Det var et yndigt Hjem og et yndigt Besøg vi aflagte der, hvorfor vi Begge hjertelig takke Dem kjære Hr. Conferentsraad. - Vi modtoge de varmeste Hilsener fra Fru Kaulbach og Datteren til Dem. - Ligeledes bade de hilse "den ungen Docter Bøgh" fra dem. - Fru Kaulbach bad os takke ham for hans smukke Stykke i Illustreret Tidende.

Vi besaa dagen efter München, som jo er en prægtig By; besøgte "die alte Pinakotheke" osv. - Over nürnberg og Eisenach reiste vi da hjem og besøgte ogsaa Wilhelmshöhe, hvorom vist Weber har fortalt. -

Jeg høer at Conferentsraaden desværre ikke har det saa godt som paa Bregentved. - Jeg ønsker hjertelig god Bedring. - Det var jo en yndig Afsked fra Bregentved.

Osaa derfra har jeg hørt derom og om hvor kjær de havde faaet Dem der.

Nu farvel for denne Gang, kjære Hr. Conferentsraad. - Min Familie beder mig hilse Dem og ønske god Bedring. -

Jeg beder hilse Melchiors.

De hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne

Erik Oksen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen