Dato: 12. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 12 Juli 1874.

Kjære fortræffelige Ven! Tak for Brev og Tak for den tydske Gjengivelse af min Skrivelse til Storhertugen af Weimar. Atter i Dag har jeg en lille Bøn til Dem. Jeg veed ikke om Hr Directeur Bille er i Byen eller ude paa Hellebek .

Det er mig om at gjøre at han snarest erholder vedlagte Skrivelse. Er De saa god at besørge den for mig, saa at han sikkert erholder den og jeg allerede om et Par Dage kan høre hans Svar. I Dag, senere, skriver jeg til Deres Frue. Hjertelige Hilsener!

Deres taknemlige

H. C. Andersen [udskrift:]

Høivelbaarne

Hr Grosserer Moritz Melchior

Kjøbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad