Dato: 1. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: L. R. Møller
Sprog: dansk.

Rolighed den 1ste Juli 1874.

Kjære Hr Møller!

Tak for Correcturen, nu har jeg læst den.

Billedet med Holberg [til "Gudfaders Billedbog"] finder jeg godt, derimod er det med Frihedsstøtten og det med Musæet, ikke heldige. Billedet side 44 maa anbringes Side 43 hvor jeg har antydet.

Holsteinborg har to Taarne, derfor maa der Side 53 rettes, som jeg har antydet.

Siig mig - Side 54 staaer "Faddere" og Faddergave", skrives det med dd?

Side 60, efter Lin. 7 skulde Billedet anbringes fra Side 59 nederst, men det lader sig vel ikke ordne. -

Fredag-Morgen reiser jeg til Bregentved, Breve gaae over Stationen Haslev. Hils den kjære Hr Th. Reitzel!

Deres hengivne

H.C. Andersen /

E.S.

De erindrer at Billedet med "Helhesten" kommer to Gange for i Gudfaders Billedbog, først i Begyndelsen, som antydet er og hvor Pladsen var antydet, men Billedet endnu i tredie Correctur, ikke anbragt, dernæst ved Historiens Slutning, som her er givet.

Altsaa samme Billede to Gange i samme Historie.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 396, billed 7065-66)