Dato: 26. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: L. R. Møller
Sprog: dansk.

Rolighed den 26 Juni 1874

Kjære Hr Møller!

Tak for Deres venlige Brev. Eet Punkt i min Skrivelse er imidlertid ikke besvaret, det, at jeg maatte erholde det trykte Ark hvorpaa staaer givet de til de første Eventyr og Historier meddeelte "Anmærkninger". Jeg vilde saa gjerne udfylde samme.

Om en Ugestid tager jeg rimeligviis til Bregentved, men før den Tid haaber jeg at erholde Correctur fra Dem og Thiele. Mere end en Uge bliver jeg neppe paa Landet og er da igjen, / rimeligviis, her paa "Rolighed." Mit Befindende er forresten ikke saa godt her som da jeg var heelt ude paa Landet, maaskee ligger det i det kolde Veir og den evige Blæst; jeg lider nu især af Gigt, saa at jeg ofte har ondt ved at bruge den venstre Haand. Vor kjære Hr Th. Reitzel tager vel snart til Udlandet, saaledes forstod jeg hans Søster, som jeg igaar Middags havde den Fornøielse at være sammen med. Hvorledes lever De selv, Deres Frue og Søn, med hans Familie? - Jeg maa see i denne Sommer at blive aldeles rask, ellers bliver jeg det aldrig, der er Noget inde i mig som er ganske / friskt og sundt men "Foderalet" ældes mærker jeg nok, og det er besværligt for "Foderalet".

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 395, billed 7062-64)