Dato: 9. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 9 Juni 1874.

Kjære Fru Melchior! Deres Svigerinde Frøken Jette Melchior og den kjære Hägg, sender jeg her i Dag hver en lille Skrivelse, men der maa følge en tredie med, om nok saa kort, Postbudet venter, jeg sender Dem, kjære Fru Melchior, et venligt Haandtryk i disse Linier, Deres fortræfffelige Mand burde ogsaa have en lignede Hilsen, men nu maa jeg bede Dem bringe ham den. Tak til ham, Tak til Dem, fordi De ville see mig strax naar jeg kommer fra Bregentved, derfra vil jeg vist længes efter "Rolighed", jeg kender slet ikke Bregentved under det nuværende Herskab og hele den nye Slægt som nu raader der. Tænk det er over 20 aar siden jeg var der sidst. Hvor Tiden dog flyver og vi med den - og snart er Alt en gammel Saga, gjemt - glemt! - Igaar morges modtog De vel et Par Roser fra mig, havde de endnu Liv, eller fortalte de kun, at alt det Skjønne døer?- "fare hen! fare hen, det er Enden paa Historien." Hils alle Kjære paa Rolighed.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad