Dato: 22. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Mai 1874

Kjære, trofaste Ven!

Gud glæde og velsigne Dig paa Din Festdag! og i de Aaringer han endnu forunder Dig her paa Jorden! At jeg ikke er med ved Festmaaltidet for Dig bedrøver mig, men Du vil høre min Sang til Dig, selv have mig venlig i Tanke og da er jeg jo særligt med. Tak for Dit trofaste Sind mod mig i de mange Aar vi kjendte og forstode hinanden, vi bleve Venner i glade og alvorsfulde Dage! Tak for det Venskab Du gav mig. Jeg reiser Lørdag Morgen til Holsteinborg for hos hjertelige Mennesker i en friske Skov-Natur at komme til Kræfter. Glæd mig der med et Brev, sendt over Skjelskjør, at jeg kan vide hvorledes Du har det efter Festen. Hils Din Kone, Børn og Svigersønner!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Til I. P. E. Hartmann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 182)