Dato: 20. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Mai 1874.

Kjære Fru Melchior! Frøknerne Heincke vare hos mig i denne Morgen og glædede sig meget til Kjøretouren i Dag. De sagde mig at de vare indbudte imorgen til "Rolighed" Klokken 6. Jeg vil altsaa hente de to Damer Klokken 5 1/4; jeg føler mig iøvrigt slet ikke vel i denne Formiddag og er i mit tunge Humeur! Tak og atter Tak for al Deres Venlighed mod Frøknerne Heincke! De kan tro at jeg dybt i mit Hjerte føler hvor mageløs god De og Deres Mand er mod mig.

Hjerteligt og taknemligt

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad