Dato: 9. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Mai 1874.

Kjære Fru Melchior! Tak for Blomsterne jeg fik imorges. Jeg har det ikke godt og var i Dag ved at gaae paa Gaden nær ved at falde om. Men nok om det. Frøknerne Heinke komme rimeligviis paa Søndag 8 Dage. Troer De ikke at jeg skal raade dem til at tage ind i Uttenreiters Hotel, thi de skrive at Hotel Phønix er sagt dem at være særdeles dyrt. I Dag har jeg faaet et smukt Brev fra Storhertugen af Weimar og hans Portræt-Kort. I de sidste Dage har jeg klistret en Billedbog til lille Charlotte; Versene jeg har skrevet under Billederne læser hendes Moder nok for hende, og De siger mig hendes Kritik over Bogen.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad