Dato: 14. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 April 1874

Kjære Fru Melchior! Velkommen hjem! Frøken Louise, Thea og Bergitte vare hos mig igaar, seent paa Eftermiddagen og meddeelte mig Deres Mands Brev at De vilde med Dampskibet iaftes gaae fra Kiel. Det blæste næsten en Storm, jeg haabede derfor at De blev i Kiel og i Dag til morgen reiste over Land, saa at vi først havde Dem hjemme ud paa Aftenen, men De er gaaet med Fartøiet og imorges lykkeligt naaet Korsør, det er deiligt! jeg er saa glad ved at De og Deres Mand ere her vel tilbage og tænker at De have det godt og glædeligt. I Deres Fraværelse have Deres Børn været saa venlige ret trofast at besøge mig; jeg har det, desværre, ikke bedre end da De reiste, mit Sind er saa forunderligt nedtrykt, og jeg har ikke Tro paa Fremtiden! men jeg vil ikke klage i det De kommer! hils paa det meest hjertelige Deres Mand! - Frøken Ballin var i Dag paa Banegaarden da Toget indtraf og hun fortalte mig om Deres Ankomst, men beklagede at hun ikke fik hilset paa Dem, De forsvandt ganske for hende. Lev hjerteligt vel!

Deres inderligt hengivne taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad