Dato: 6. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Hall
Sprog: dansk.

Deres Excellense

[Overstr: vær saa inderlig takket for Deres hjertelige Deeltagelse tilskrivelse Lykønskning paa min Fødsel] vær inderlig takket for [overstr: al] den hjertelige Deeltagelse De altid har viist og viser mig!

Tak for Lykønskningen de sendte mig paa min Fødselsdag og [overstr: den hædrende Efterretning] den overraskende Meddelelse om det igjen fornyede Beviis paa Hans Majestæt Kongens naadige Hjertelag mod mig. Gud glæde og velsigne ham!

[overstr: Deres Eders Snart haaber jeg personlig at kunne udtale min Takn] Deres Excellense min inderlige Tak for Deres venlige Sind for mig!

[overstr: gid at jeg s] I Taknemlighed og Ærbødighed

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 860)