Dato: 2. april 1874
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 2' April 1874.

Kjære Etatsraad Andersen!

En glad velsignet Dag, og kommende Aar ønsker Deres gamle Veninde Dem af Hjertet. Lad Rosens Duft minde Dem om Rosengangen i Tolderlund, og bringe nogle Ungdomsminder frem; Jeg som er døv og derved udelukket fra mange lyse og glade aandelige Indtryk, blader saa gjerne i Mindets Billedbog, og dvæler da helst ved min Barndoms, og aller første Ungdomsdage, og mit Hjerte føler da altid en kvende Tak til Dem kjære Etatsraad Andersen, for alt det Liv og den Sommerglæde De bragte til Bedstemoders Hjem, jeg kunde alt om Vinteren glæde mig i Forventningen om at Sommeren skulde bringe Dem, ja! jeg skylder Dem, mine morsomste og gladeste Barndoms og Ungdomsdage.

Den dejlige Barndomstid (idetmindste var min saaledes) hvor man saa sorgløs saa ubetinget hengiver sig til Øjeblikkets glade Indtryk. Tilgiv hvis jeg har trættet Dem kjære Andersen men jeg følte en levende Trang til at takke Dem for de glade Barndoms og Ungdomsdage. Med Glæde hørte jeg af Amalie Munch at Deres Helbred atter tillader Dem at deltage i Selskabelighed. Vidste Søstrene at jeg skrev, veed jeg at de vilde ønske Dem en glad og velsignet Dag.

Deres trofast hengivne

gamle Caroline Hanck.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter