Dato: 20. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Januar 1874

Kjære Fru Melchior Veiret er i Dag saa raat, vaadt og blæsende, jeg fornemmer det i alle Lemmer og vover mig derfor ikke ud! Tak for Deres venlige Indbydelse, Tak for Blomsterne De sendte mig, jeg udtalte ikke ret min Tak da De igaar glædede mig med Besøg. Skinner Solen en Dag vil De jo lade mig kjøre en lille Tour; mit Laurbærtræ beder jeg om ogsaa, ved nær Leilighed maa komme og soles i Drivhuset paa Rolighed. - Hils Deres Mand og Børn; jeg haaber snart at samles med Dem Allesammen, om ikke før saa paa Torsdag, om Gud vil!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad