Dato: 27. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 Oct 1873

Kjære Fru Lund!

Her har jeg den Fornøielse at sende Dem tredie Hæfte af Eventyr og Historier; har De ikke modtaget andet Hæfte, da underret mig derom og jeg skal snarest sende det.

Hjerteligst og ærbødigst

H.C. Andersen

.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 390, billef 7057)