Dato: 24. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 October 1873

Kjære Ven!

Her sender jeg Dig, efter Løfte, Navne-Optegnelse paa ikke færre end 57 Digtere; nu kan Du tage fra eller lægge til, jeg troer at de photographerede Portrætter bør have Forfatternes Navne-Underskrift; jeg har saa temmeligt ordnet dem efter Tiden de levede i. - Benyt nu Ideen, eller kast den hen!

Det er mig ubegribeligt at Robert Watt aldrig besøger mig! / Siig mig hans Adresse før han reiser til Amerika.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin /

----

57 danske Digtere

Holberg

Arreboe - Bording - Kingo -Ambrosius Stub

Tuhlin - Ewald - Wessel

P. A. Heiberg - Guldberg - Rahbek - Schandorft - Samsøe

Schack Staffeldt - Pram - Frankenau

Baggesen - Oehlenschlager - Ingemannn - Grundtvig - Thaarup - Thiele - Søetoft

Blicher - Boye - Bredal - Heiberg - Hertz - Overskou - Hauch

Poul Møller - Chr Winther - Wilster - L. Bødtcher - Carl Bagger

H. C. Andersen - Paludan Müller - H. P. Holst - F. J. Hansen - Carl Bernhardt -

Ploug - Kaalund - Richard - Chr. Molbæk - Claudius Rosenhof -

Brosbøll - Goldschmidt - Ewald - Thisted - Erik Bøgh -

Carl Andersen - Tolderlund - A. Recke - Faber

Gerson - Anthon Nielsen - Mads Hansen

Albumblad til dansk Literatur

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscanning 13, 430-33)